Prosjekter og produkter:
Ansvarlig for sida: Frode Bygdnes e-post: bygdnes@online.no
Meny

PROSJEKTER:

Arbeider for tiden med Trondenesleiren for Troms historielag.

Intervju

Noe er publisert i disse trykksakene:
, , ,

PRODUKTER:
Produktene kan fås ved å kontakte Frode Bygdnes e-post: bygdnes@online.no eller tlf. 975 34 982.


Min mor skrev "Barndomserindringer" da hun var 80 år og nå "Korte trekk fra et langt liv" da hun ble 90. Barndomserindringer gir et spennende innblikk i familien sin deltagelse i motstandskampen, og med den siste boka ønsker hun å dele sin livserfaring.
Boka er gitt ut på "eget forlag", dvs det er jeg som har fått dem satt, illustrert og utgitt. Hver av mamma sine bøker koster kr. 250,-


Tilbake til forsiden