Kommunepolitikk fra Rødt Harstad:
Ansvarlig for sida: Frode Bygdnes e-post: bygdnes@online.no
MenyLeder av Harstad Rødt: Julie A. Løtveit, tlf 47685562
e-postjulie.annett.loitveit@gmail.com
Rødt sin representant i kommunestyret er Ingrid Klein Hedlund da Jørn H. Hjeltnes har permisjon.
Medlem av Oppvekst og kultur: Ingrid Klein Hedlund, vara Frode Bygdnes
Medlem av Helse og omsorg er nå Stine Nordnes da Julie A. Løtveit har permisjon. Vara:KEL Hotaniska, Inger Ingemann.
Medlem av Valgkomiteen er Anne-Marith Rassmussen
Medlem av Kontrollkomiteen er Kirsten Evjen.


Notat til kommunestyret

Signalisering om standpunkt til kommunestyret 1.sept. 2022

Frivillighetsstrategi

interpellasjon kommunestyret 1.sept. 2022

SV-eren Oddmund Enoksen hadde et angrep på Rødt både i Harstad Tidende og bladet Vesterålen den 3. september. Han fikk straks svar fra Frode Bygdnes i HT og
Christoffer Ellingsen i bladet Vesterålen
Kommunestyrereferat junimøtetStangneshallen


Opptak av kommunestyremøtet
Sakspapirene til kommunestyremøtet


Spørsmål til ordførerenReguleringsansvaret


Oppslag Rødt-aksjon


Frp-kritikk av Rødt aksjon
og Rødt sitt motsvarByste eller helligdom


Åpent brev til Kommunalministeren


Debatten "Reguler Arbeidslivet"Leserinnlegg:
DRIFT av helse og omsorgNotat til kommunestyremøtet 25.feb. 21.Interpellasjon om Harstads befolkningsutviklingLeserinnlegg fra Inger Ingemann, Rødt:


Kirkeeiendom ødelegger industrien og forsømmer kirkaFra november møtet i kommunestyre: mangfoldsplan" og ansiktsmasker"

Fra tidligere kommunestyremøte:Kritikk av Opplysningsvesenets fond" og svar fra OVF-direktøren. Samt OPS-konseptet - dyrt og dumt
Svar til ordføreren om å tro på ro nå.

Tilbake til forsiden