Rødt Troms/Finnmark:
Ansvarlig for sida: Frode Bygdnes e-post: bygdnes@online.no
MenyEn stor del av fylkestingsgruppa til Rødt.

Her vil jeg signalisere hva jeg tenker om sakene som skal behandles i fylkestinget.
Jeg vil gjerne ha innspill og kommentarer på mine betraktninger.

Interpellasjon til marssamlinga Smittevern.
Ideer til fylkestingssamlinga 16. til 19. mars 2021.
Notat om sakene til Utdanningskomiteen mandag den 7.desember 2020: Notatet .
Rapport fra Fylkestinget oktobermøtet 2020 .
Innspill til fylkestinget i mars 2020.Tilbake til forsiden