Regionreformen må reverseres:
Ansvarlig for sida: fylkestingsrep. Frode Bygdnes e-post: bygdnes@online.no
MenyKlikk på logoen til fylkeksommunen for å gå direkte til fylkets egen nettside.

Jeg tar med glede i mot innspill til fylkestinget. Har dere forslag til spørsmål og interpellasjoner som jeg bør stille, så gi meg beskjed. Er det saker fylkespolitikerne bør utfordres på, forslag til resolusjoner og uttalelser, så ta kontakt. Jeg ønsker å være en folkets tillitsvalgt, og det er i tråd med Rødt sin tenkning.

Telefon: 975 34 982 eller på e-post: bygdnes@online.no eller frode.bygdnes@tffk.no


Programmet til Rødt TromsInterpellasjon:

Ta kvotene tilbake til fellesskapet !
Forslag
til høringsuttalelsen NOU 2020:15
.Interpellasjon til marssamlinga i fylkestinget
Smittevern
.Les Innlegg sak 112/20, Høring om revidering av forurensningsregelverket for akvakultur i sjø.


Min interpellasjon om NordområdemeldingaFor å laste ned Meld. St. 9 (2020 - 2021) (Nordområdemeldinga).


Finnmark og TromsTilbake til forsiden