Regionreformen må reverseres:
Ansvarlig for sida: fylkestingsrep. Frode Bygdnes e-post: bygdnes@online.no
MenyKlikk på logoen til fylkeksommunen for å gå direkte til fylkets egen nettside.

Jeg tar med glede i mot innspill til fylkestinget. Har dere forslag til spørsmål og interpellasjoner som jeg bør stille, så gi meg beskjed. Er det saker fylkespolitikerne bør utfordres på, forslag til resolusjoner og uttalelser, så ta kontakt. Jeg ønsker å være en folkets tillitsvalgt, og det er i tråd med Rødt sin tenkning.

Telefon: 975 34 982 eller på e-post: bygdnes@online.no eller frode.bygdnes@tffk.no


Programmet til Rødt TromsRødt-nominasjonen i Troms

Forsøk på ei oppsumering av nominasjonsmøtet i Tromsø som ikke gikk Harstad sin veg.
Det var viktigere å hindre venstresida å få posisjoner.

Fordøm Putin.


Fordøm Putin og hans regime - Interpellasjon til Troms og Finnmark fylkesting i mars 2022.Høringssvar fra Rødt Troms og Finnmark.

Høringssvar fra Troms og Finnmark fylke?


Interpellasjon om 8 nye skytefelt utenfor Finnmark.Folkemøte Ny vgs Harstad


Spørsmål til Fylkesrådet etter Folkemøtet i Harstad.Oppsumering fra oktobersamlinga


Frimodige betraktninger fra oktobersamlinga i Vadsø.Statsforvalteren


Interpellasjon til tingssamlinga for Troms og Finnmark fylke.Hydrogen-Hysteri
Interpellasjon:

Ta kvotene tilbake til fellesskapet !
Forslag
til høringsuttalelsen NOU 2020:15
.Interpellasjon til marssamlinga i fylkestinget
Smittevern
.Les Innlegg sak 112/20, Høring om revidering av forurensningsregelverket for akvakultur i sjø.


Min interpellasjon om NordområdemeldingaFor å laste ned Meld. St. 9 (2020 - 2021) (Nordområdemeldinga).


Finnmark og TromsTilbake til forsiden