Litt om meg selv:
Fylkestingsrepresentant Frode Bygdnes e-post: bygdnes@online.no
MenyJeg er Frode Bygdnes, 68 år.
Lokalwikien skriver om meg.


Min profesjon er maskinarbeider, dreier. Før jeg ble pensjonist var jeg yrkeslærer i maskinering på TIP ved Stangnes videregående skole. Som cnc-operatør med programering i g-koder, var det ikke store spranget før jeg også lærte å skrive med html-koder. Det er bare et spørsmål om nøyaktighet i begge språkene.

Jeg ble folkevalgt til det nye tvangssammenslåtte storfylket i nord; Troms og Finnmark fylkesting. Derfor ønsker jeg å bruke denne bloggen til å kommentere saker på fylkestinget og gi rapporter om mine opplevelser der. I tillegg ønsker jeg å ytre meg om andre politiske og kulturelle saker jeg er opptatt av.

Sjøl-notat Politisk CV for Frode Bygdnes

Jeg kom med i SUF (Sosialistisk Ungdomsforbund) allerede i 1967, dro på sommerleir til Arendal i 1968, kom med i AKP da vi fikk laget lag her i Harstad. Det var i 1975, og jeg fulgte opp partiets proletariseringskampanje, dvs ta arbeid i industrien. Jeg ble verkstedarbeider, har fagbrev som maskinarbeider/dreier og som industrimekaniker. Jeg jobbet fra 1976 til 2005 (minus 2 år,) på Mathiassen mek. Verksted og var med på å stifte klubben der med verv i klubbstyret hele tiden, bl.a som klubbformann på hele 80-tallet. Så ble jeg sekretær i Harstad Jern & Metall i 10 år, leder i to år og kasserer også i to år. De to årene jeg var borte, 1989 til 1991 var jeg faglig leder i AKP, et heltidstillitsverv i Oslo.

Da verkstedet ble slått konkurs, begynte jeg som faglærer på videregående. Her ble jeg klubbleder for SL, LO sin lærerorganisasjon. I dag er jeg enda leder av Sør-Troms SL. Den siste tida på vgs var jeg Arbeidslivsveileder for ungdommen og hadde god kontakt med arbeidslivet i regionen. Som lærer har jeg tatt PPD ( Praktisk pedagogikk). I tillegg har jeg artium, historie grunnfag og mellomfag samt grunnfag i samfunnsfag, alt er tatt som privatist mens jeg var i arbeid.

Jeg har arbeidet i det vi kalte for fronter, dvs massebevegelser. Den første var vel FNL-kampen. Vi dannet SUL på Sortland som vi gjorde til en solidaritetsorganisasjon for Vietnam. Her i Harstad var det kampen om tillitsmannsordninga i militæret som vi gjorde til en demokrati-kamp. Yrkesforbudkampen på 70-tallet vant vi. Jeg har vært med i Palestinakomiteen siden70-tallet og var frem til i år med i styret for felleslaget Harstad/Narvik. Har også passivt medlemskap i venneforeninga for Kurderne. Jeg var engasjert i Afghanistankampen og Alta-kampen der jeg og var oppe i Dedsikaleiren i vakttjeneste.

Først hadde jeg tenkt å studere fiskerifag, men begynte i verkstedindustrien i stedet. Interesse for fisk har jeg alltid hatt, ikke minst fordi jeg lærte å fiske i lag med min far. Jeg har vært aktiv i Aksjon Kyst-Norge, Nei til boring nord for 62, jobbet i fiskeriindustrien, vært med på å stifte NNN-avdeling 111 Harstad, gjør at jeg hele tiden har levert politiske innspill i vår bevegelse på fiskeripolitikk. I oktober i år var jeg på Skjervøy for Rødt, i august på Sortland for NTEU.

Jeg var initiativtaker til å få i gang Støtteforeninga for Harstad Sykehus i 2004 og er enda sekretær der. Foreninga fikk en sentral rolle i Folkebevegelsen for lokalsykehusene. Dette er den «fronten» som har mobilisert flest folk til å demonstrere på gata i Harstad sin historie.

Jeg har også i lang tid vært med i styret for Harstad historielag og har de ti siste årene vært lagets representant i fylkeslaget Troms historielag. Der er jeg sekretær og prosjektleder for prosjektet Trondenesleiren. Dette gir meg en god kontaktflate i Troms.

RV (Rød Valgallianse) stilte liste i Harstad på midten av 70 tallet. Jeg var vara til kommunestyret for RV lenge før jeg ble fast representant. I fylkestinget kom jeg inn som vikar for Mads Gilbert mars 1986. Siden da har jeg vært knytta til fylkestinget enten som vara eller som fast representant. Som fast representant i Troms har jeg vært i mer enn 16 år. Ved fylkesvalget i 2019 fikk jeg over 8 % kumuleringer slik at jeg avanserte opp til fast plass.

Jeg har prøvd og mener det er viktig å slippe folk til. For meg betyr det at en må la andre få prøve seg, særlig de unge. Da er det og viktig at en ikke overlater arbeidet til dem, men bistår og hjelper dem som får prøve seg. Denne nettsida skal også gå gjennom viktige saker i politiske komiteer, utvalg og styrer.

Sjøl har jeg siden valgkampen i 2019 skrevet ca 60 leserinnlegg, mest om fisk og regionreformen. Jeg er 68 år, god helse og har relativ god kapasitet til å jobbe for Rødt.

Tilbake til forsiden
/html>