Artikler om fisk, oppdrett og kvoter:
Ansvarlig for sida: Frode Bygdnes e-post: bygdnes@online.no
Meny


Fiskekriminalitet fra myndighetene.
Nok Oppdrettsanlegg på kysten
Leveringsplikten
MK Utvik Senior
Kommentar til fylkestingsvedtak

Havbruksfondet !
Interpellasjon:

Ta kvotene tilbake til fellesskapet !
Oversikt over artikler av Frode Bygdnes på steigan.no: klikk her.


Tilbake til forsida.