Saker til fylkestinget for Troms og Finnmark

1

1 ) Hva tema skal jeg ta opp som interpellasjon?

2) Hva spørsmål bør stilles til fylkesrådet?

3) Er det saker som fylkestinget bør utfordres på eller            samle seg til å uttale seg om? 

Dette kan gjøres i god tid før samlingen.

2

Start off by filling the form to the right. Please note that it is very important that we have your contact number, as well as email, so we can send you our offers. We won’t spam you!

3

Start off by filling the form to the right. Please note that it is very important that we have your contact number, as well as email, so we can send you our offers. We won’t spam you!

4

Start off by filling the form to the right. Please note that it is very important that we have your contact number, as well as email, so we can send you our offers. We won’t spam you!

Copyright © All Rights Reserved